SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN

PENGEMBANGAN JALAN INDONESIA

MASA BAKTI 2019-2023

Nomor

Nama

No. AnggotaHPJI

Jabatan di DPP HPJI

01 01 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia   Pelindung
02 02 Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc. B-08438 Ketua Umum
03 03 Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc. B-00772 Sekretaris Umum
04 04 Ir. Sutopo Kristanto B-23940 Bendaha Umum
05 05 Ir. Soebagiono, M.Sc.(Eng) B-25161 Ketua Bidang I Pengembangan Teknologi dan Standarisasi
06 06 Dr, Ir, Nyoman Suaryana, M.Sc. B-01904 Ketua Bidanng II Pertemuan Ilmiah, Publikasi dan Jurnal
07 07 Ir. Purnomo B-00471 Ketua Bidang III Kerjasama Kelembagaan, SDM, Pendamingan dan Investasi
08 08 Ir. Destiawan Soewardjono Simoen, M.M. B-23937 Ketua Bidang IV Kerjasama Internasional
09 09 Dr. Ir. Putut Marhayudi, M.M. B-26528 Ketua Bidang V Sertifikasi
10 10 Dr. Ir. Tri Tjahjono, M.Sc. B-02155 Ketua Bidang VI Sarana
11 11 Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng. B-29976 Ketua Bidang VII Kewilayahandan Kawasan
A

Di bawah Koordinasi Sekretaris Umum:

Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc.

12 01 Ir. Heddy Rohandi Agah, M.Eng. B-00409 Sekretaris I
13 02 Ir. Akhmad Cahyadi, M.Eng.Sc. B-29988 Sekretaris II
14 03 Ir. Bambang H. Wikanta, M.M., M.T. B-01100 Ketua Unit Kerja Ke-Organisasi-an
15 04 Alfa Adib Ash Shiddiqi, S.T., M.Sc. B-24790 Anggota
16 05 Erna Wijayanti, S.T., M.Sc. B-24856 Anggota
17 06 Dr. Ir. Asep Sudarjat, M.M. B-00648

Ketua Unit Kerja Majelis

Kehormatan dan Dewan Pengawas

18 07 Oriwianto, S.H. B-29928 Angota
B

Di bawah Koordinasi Bendahara Umum:

Ir. Sutopo Kristanto

19 01 Ir, Bambang Rianto B-29984 Bendahara I
20 02 Agung Budi Waskito, S.T., M.Tech. B-29985 Bendahara II
21 03 Ir. Satrio Sugeng Prayitno, M.M. B-01807 Bendahara III
C

Di bawah Koordinasi Ketua Bidang I Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi:

Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc.

22 01 Ir. Atyanto Busono, M.T. B-02288 1. Ketua Unit Kerja Teknologi Jalan dan      Jembatan
23 02 Dr. Fahmi Aldiamar, S.T., M.T. B-29954 Anggota
24 03 Panji Krisna Wardana, S.T., M.T. B-08879 Anggota
25 04 Dr. Ir. Biemo W. Soemardi, M.Sc. B-01739 2. Ketua Unit Kerja Teknologi Digital
26 05 Nazib Faizal, S.T., M.Sc. B-29446 Anggota
27 06 Alfi Syahrin, S.T. B-29970 Anggota
D

Di bawah Koordinasi Ketua Bidang II Pertemuan Ilmiah,

Publikasi dan Jurnal:

Dr, Ir, Nyoman Suaryana, M.Sc.

28 01 Prof. Dr, Ir, Wimpy Santosa, M.Sc. B-09850 1. Ketua Unit Kerja Pertemuan Ilmiah           dan Jurnal
29 02 Ir. Yuli Khaeriah, M.E. B-29987 Anggota
30 03 Ir. RM. Adjito, M.M. B-01687 Anggota
31 04 Ir. Waskito Pandu, M.T. B-01416 2. Ketua Unit Kerja Publikasi Berita HPJI
32 05 Ande Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc. B-29989 Anggota
33 06 Merlany Legitasari S.T., M.T. B-04105 Anggota
E

Di bawah Koordinasi Ketua Bidang III Kerjasama

Kelembagaan, SDM, Pendampingan dan Investasi:

Ir. Purnomo

34 01 Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng. B-02078

1. Ketua Kerjasama Kelembagaan,                 Pendampingan dan Kerjasama SDM

35 02 Ir. Silverius bambang Widyarta, M.T. B-23315 Anggota
36 03 Suroto, SH., M.T. B-24922 Anggota
37 04 Rubiyo, S.Sos., M.Si. B- Anggota
38 05 Sudiro Roi Santoso, S.T., M.T. B-29972 2. Ketua Kerjasama Investasi
39 06 Ir, Agung Fajarwanto., MBA B-02909 Anggota
40 07 Dedy Gunawan, S.T., M.Sc. B-29200 Anggota
41 08 Ir. Alloysius Suko Widigdo, S.T., M.Sc. B-29995 Anggota
F

Di bawah Koordinasi Ketua Bidang IV Kerjasama

Internasional:

Ir. Destiawan Soewardjono Simoen, M.M.

42 01 Dr. Triono Junoasmono, S.T., M.T. B-02051

1. Ketua Unit Kerja Pengembangan              Pasar Internasional

43 02 Bambang Soeroso B-04509 Anggota
44 03 Muhammad Toha Fauzi B-29991 Anggota
45 04 Ir, Moeharmein Zein chaniago, M.Eng, B-29973 Anggota
46 05 Ir, Zali Yahya, M.M. B-01545 2. Ketua Unit Kerja Hubungan                      Internasional
47 06 Lydwina Marchiela Wardani B-02160 Anggota
48 07 Julia Augustine, S.T., M.T. B-29207 Anggota
49 08 Ir. M. Agus Setiawan B-29996 Anggota
G

Di bawah Koordinasi Ketua Bidang V Sertifikasi:

Dr. Ir. Putut Marhayudi, M.M.

50 01 Ir. Miftachul Munir, M.T. B-05278

1. Ketua Unit Kerja Pelatihan/Pembeliandan Program CPD

51 02 Ir. Eka Prasetyawati, S.T., M.Tech. B-29974 Anggota
52 03 Edo Marsesa Edward S.T. B-29994 Anggota
53 04 Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng,Sc. B-02062 2. Ketua Unit Kerja Pembinaan                     Sertifikasi dan Hubungan dengan           LPJK
54 05 Ir. Tontro Prastowo B-01455 Anggota
55 06 Amrulah Hardy, S.T., M.T. B-29975 Anggota
H

Di bawah Koordinasi Ketua Bidang VI Sarana:

Dr. Ir. Tri Tjahjono, M.,Sc.

56 01 Ir. Abram Elsajaya Barus, M.Eng.Sc. B-15895

1. Ketua Unit Kerja Tertib Manfaat Jalan

57 02 Ir. Ellen Sophie Wulan Tangkudung B-01366 Anggota
58 03 Ir. Yudha Handita Pandjiriawan, M.T., M.B.A B-28599 Anggota
59 04 Ir. Subaiha Kipli, M.T., B-04646 2. Ketua Unit Kerja Keselamatan Jalan
60 05 Handiyana, S.T., M.T., M.Sc. B-04375 Anggota
61 06 Ir. Yani Agustin B-00406 Anggota
I

Di bawah Koordinasi Ketua Bidang VII Kewilayahan dan

Kawasan:

Dr. Ir. Rachman AriefDienapura, M.Eng.Sc.

62 01 Ir. Kuswardono, MCP, B-29977

1. Ketua Unit Kerja Kewilayahan

63 02 Dr.Eng. Mangapul L. Nababan, S.T., M.Si. B-29978 Anggota
64 03 Dina Rachmawati,S.T., M.T. B-29979 Anggota
65 04 Ir. Budi Harimawan Semihardjo, M.Eng.Sc. B-01327 2. Ketua Unit Kerja Kawasan
66 05 Melva Eryani Marpaung, S.T., MUM B-29980 Anggota
67 06 Fadil Arif Nadia, S.E., M.A B-29986 Anggota